Home

violalex

 

 

Next concert:

FUTURE L3 11.6., Berlin Kulturmanufaktur Altlandsberg

               Torazon 25.6. Sommerfest Immekeppel

 

 

 

 

 

Looping CD "We are all beginners"

we are all beginnersReinhören & Bestellung online:  www.deezer.com

Bestellung telefonisch: 0174 - 8184647

Bestellung per E-Mail: info@violalex.de

 www.facebook.com/ViolalexMusik

Video Loopevent - sehenswert !